TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Jak zalogować się na konto biblioteczne?
W okienko NR wpisujemy 6 pierwszych cyfr naszego numeru PESEL a w okienko PIN 8 cyferek z naszej karty bibliotecznej.

Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (telefon/email) będzie miał 3 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Czy można aktywować na jeden telefon komórkowy trzy konta biblioteczne?
Niestety taka operacja nie jest możliwa. System powiązuje numer telefonu tylko z jedną kartą biblioteczną.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej?
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 7 dni, lub w przypadku przetrzymania powyżej 2 pozycji. Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy czasopisma, nie można korzystać z darmowego dostępu do internetu) zostaje nałożona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalację programów komputerowych.

Zgubiłem kartę co muszę zrobić?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z najbliższą placówką biblioteczną. Zablokowanie zgubionej karty zapobiegnie wypożyczeniu przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto książek, płyt DVD itp. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 7zł.

Ile można maksymalnie zrobić rezerwacji?
Czytelnik może zarezerwować 10 pozycji.

Czy można oddaną książkę pożyczyć ponownie tego samego dnia?
Nie ma problemu - można taką pozycje powtórnie wypożyczyć (pod warunkiem, że nie ma na nią rezerwacji).

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki?
Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa jeżeli nie został już przekroczony termin i jeżeli na daną pozycje nie ma rezerwacji.

Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej?
Tak. W przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.
Zbiory (oprócz gier planszowych) można również wrzucić do WRZUTNI umieszczonej na ścianie bocznej wejścia do biblioteki.

Czy można ten sam tytuł zarezerwować we wszystkich wypożyczalniach?
Nie stosujemy tego rodzaju ograniczeń.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu znajdującym się w wypożyczalni trzeba posiadać kartę biblioteczną?
Dostęp do bezpłatnego internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki?
Program automatycznie nalicza kary za takie pozycje.
Kara liczona jest za każdy dzień (soboty i niedziele również) i za każdą wypożyczoną pozycję:
- książki i zbiory multimedialne - 0,2 zł
- gry planszowe - 3 zł
Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.